Türk Yurdu

Türk Müteahhitlerinin Yeni Gözdesi Cezayir

Türk Müteahhitlerinin Yeni Gözdesi Cezayir’de son yıllarda küçük sanayi üretiminde canlanma var ama mesleki eğitim yetersiz, formasyon ve tecrübe imkanı da kısıtlı.

Türk Müteahhitlerinin Yeni Gözdesi Cezayir
Son Güncellenme Tarihi:30 Mart 2016 - 17:11 - 1344 kez görüntülendi.

Ülkede tarımın GSYİH’ye katkısı ise yüzde 9 dolayında. Nüfusun yüzde 14’lük bir bölümü halen tarımda istihdam edilmesine karşın bu oran azalma eğiliminde. İmalat sanayinin payı ise yüzde 5 ve ana kaynağı verimsiz devlet teşebbüsleri. Cezayir’de son yıllarda küçük sanayi üretiminde canlanma var, ama mesleki eğitim yetersiz, formasyon ve tecrübe imkanı da kısıtlı. Teknisyen sıkıntısı bugün için sanayinin önündeki en temel engel.

Türk Müteahhitlerinin Yeni Gözdesi Cezayir

Müteahhitlik ise ekonomide yüzde 10- 12’lik ağırlığa sahip. Aktif işgücünün yüzde 10’u bu sektörde istihdam ediliyor. Firmaların kapasitesi genelde 100-200 konut arasında; büyük projeler için yabancı yatırıma ihtiyaç var. Konut satışları kredilerle destekleniyor. Hükümet 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ağırlıklı olarak altyapı yatırımları için 286 milyar dolarlık kaynak ayırdı. Bu miktarın 130 milyar dolan daha önce başlamış demiryolu, su kaynaklan ve yol projelerinin tamamlanması için geri kalan 156 milyar dolan ise yeni projelerde kullanılacak.

TÜRKİYE CEZAYİR ARASINDAKİ TİCARETTE DENGE TÜRKİYE’DE

Dış ticaret kompozisyonuna şöyle bir bakmak gerekirse: İhracat kazançları büyük ölçüde petrol fiyatlarına bağlı. 2003 yılından sonra artan petrol fiyatları sayesinde hükümet yatınm programına başlayabildi, bu da ithalatta artışa neden oldu. 2012 yılında 21,4 milyar dolar olan Cezayir’in dış ticaret fazlası, petrol ihracatının düşmesi ve ithalatın yükselmesiyle 2013’te 11 milyar dolara geriledi. Hidrokarbonlar toplam ihracatın yüzde 96’sını oluşturuyor. Hatta son yıllarda fiyat artışlarından kaynaklı bu oran yüzde 98’e kadar fırladı. İhracatın kalan kısmı da imalat sanayi, bazı ham madde ve tarım ürünlerinden oluşuyor. Ülke geçen sene ihracatının üçte birini İspanya, İtalya ve İngiltere’ye yaptı. Bu ülkelere ihracatın büyük bölümü ham petrol ve ürünleriydi. Cezayir’in ihracatında Türkiye ise yüzde 4 pay ile dokuzuncu sırada. Cezayir’in 2013 yılı içinde ithalatı yüzde 9 artarak 54,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2013 ithalatının yarısını makineler, taşıtlar, mineral yağlar, elektrik ve elektronik ekipman ve hububat oluşturuyordu. İthalatta Çin ve AB ülkeleri başı çekiyor. Türkiye ise yüzde 3,7 payla yedinci sırada.

Türkiye Cezayir arasındaki ticarette ise 2005 öncesinde Cezayir lehine seyreden bir denge vardı. Ancak Türkiye’nin bu ülkeye ihracatının düzenli olarak artmasıyla, 2006’dan itibaren Türkiye lehine fazla vermeye başladı. Türkiye lehine dış ticaret dengesi 2013 yılında 1,2 milyar dolara kadar ulaştı. 2012’de 924 milyon dolar olan Cezayir’den ithalatımız ise 2013 sonunda yüzde 22,7 gerileyerek 714 milyon dolara indi. Türkiye’nin Cezayir’den ithalatında petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar ile petrol yağları, kimyasal gübreler. fosfat ve amonyak öne çıkıyor.

 

CEZAYİR’E 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Ülkede enerji dışı sanayinin çeşitlendirilmesi stratejisi kapsamında doğrudan yabancı yatırımların teşviki öncelik konumunda ve hükümet bu konuda hafifsenmeyecek adımlar da attı. Bugün doğrudan yabancı yatırım stoku 24,6 milyar dolar kadar ve bunların önemli bir kısmı enerji, sanayi, bayındırlık, konut ve telekomünikasyon başta olmak üzere hizmet sektörüne yöneliyor. Ulusal yatırım ajansına kayıtlı toplam 7 bin 715 proje kapsamında yaklaşık 11 milyar dolar yatırım yapılmış, böylelikle 91 bin kişiye de ek istihdam yaratılmış. Sadece 17 adedi yabancılarca gerçekleştirilen bu yatırımların toplam 560 milyon dolar değerinde olduğu ve böylece 3 bin kişiye ek istihdam sağlandığı ifade ediliyor. Yatırımlar en çok imalat (yüzde 40,3), telekomünikasyon (yüzde 17,4) bayındırlık ve konut (yüzde 15,1) ile turizm (yüzde 11,5) sektörlerinde yapılıyor. 816 milyar dolarlık yatırımın 405 milyar dolan ise yatırım mallan ithalatına ayrılmış. Firmalar bu tutarın yüzde 58’ini kendi kaynaklarından karşılamış; geri kalanı ise bankalardan sağlanmış.

Nitekim Cezayir Türk Firmaları için de son yılların en gözde pazarlarından biri. Türkiyeli firmaların burada iş üstlenmeye başlamaları 2000’li yıllar itibariyle hızlandı ve özellikle inşaat sektörü bu konuda dinamo görevini üstlendi. İnşaat projeleri konut, otoyol, tünel, demir yolu ve istasyon, baraj, su arıtma tesisi, liman, boru hattı, üniversite, öğrenci yurdu, iş merkezi, otogar, otel, benzin istasyonu yapımı gibi geniş bir alana yayılıyor. Türkiye iş kalitesi, vaktinde teslim ve mühendisliğiyle göz dolduruyor.

CEZAYİR’DEKİ TÜRK FİRMA SAYISI 130

Tamamı Türk ortaklı 29, Türkiye Cezayir ortaklı sekiz ve Türk diğer ülkeler ortaklı dört Firma olmak üzere toplam 41 Firma tarafından inşaat sektöründe 20 proje, sanayi sektöründe 16 proje, ulaşım sektöründe üç proje ve hizmet sektöründe üç projede 1 milyar dolar tutarında yatırım söz konusu ki bu da Türkiye’yi Cezayir için önemli bir yatırım partneri kılıyor. Son beş yılda Türk müteahhitleri tarafından Cezayir’de üstlenilen projelerin toplam değeri ise yaklaşık 3,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cezayir’de 50 kadar firma taahhüt işlerinde faal ve bu firmalarda 7 bin Türk işçisi çalışıyor. Ayrıca, Cezayir’de yerleşik, ticari faaliyette bulunan yine bir kısmı Cezayirliler ile ortak olmak üzere 100-150 dolayında Türk firması mevcut. Hayat Kimya temizlik maddeleri ve hijyenik ürünler üretimi, Bifa Bisküvi Soaltubi ortaklığı, Evyap ortaklığında Al Waha Sabun Sanayi ve Tosyalı Holding’in yurt dışındaki en büyük yatırımı olan demir çelik üretimi bu yatırımlardan bazıları.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

İLGİLİ HABERLER