Türk Yurdu
Ölçü ve Ölçülü Olmak Ölçü ve Ölçülü Olmak

Her şeyin bir denge ve ölçü içerisinde bulunduğunu, hayatın devamı için ölçünün çok önemli ve gerekli olduğunu görmekteyiz. Ölçü tanım cümlesinden değ...